Marknaden för industriella ventiler är i gott skick under fjärde kvartalet

Under de tre första kvartalen 2016 fortsatte den nationella ekonomin att växa snabbt, med en BNP-tillväxt på 11,5%, vilket gav kulventilmarknaden en bra trend. Trenden med ekonomisk överhettning fortsätter dock, och det finns några utestående problem som kan göra ekonomin till överhettning, vilket snarast måste tas på allvar. Det förväntas att den snabba ekonomiska tillväxten under fjärde kvartalet inte kommer att förändras. När det gäller ventilindustrin finns det många påverkande faktorer som är värda att uppmärksamma.

För närvarande har mitt land en stor efterfrågan på ventiluppdatering och teknikuppdatering. Efter år av markutforskning och praxis bör ventilindustrin vara den mest erfarna pionjären när det gäller att delta i konstruktion. Särskilt med införandet av policyn för ventilköp 2014, har nivån för ventilering i mitt land plötsligt stigit till en ny nivå. China Valve Industry Association har lagt fram en preliminär plan för den tekniska omvandlingen av jordbruksmaskinindustrin som stöds av nationella skuldfonder under 2008, och man tror att statsskuldens ekonomiska stöd kommer att öka nästa år.

Industry

Ur perspektivet av den inhemska efterfrågan finns det många positiva faktorer, högförbrukning och eliminerad teknik och utrustning, begränsar importen av viktiga inhemska tekniker som har utvecklat kapacitet, avbryter skattebefrielsepolicyn för kompletta maskiner och kompletta uppsättningar utrustning, genomför skatt incitament och skattebefrielser för nyckelkomponenter och tillämpa skatteincitament för Kinas tunga gruvventiler och teknikventiler. , Verktygsmaskiner och petroleumutrustning. Byggandet av järnvägar (inklusive höghastighetsjärnvägar) har accelererat. Den genomsnittliga årliga investeringen 2007-2010 kommer att överstiga 300 miljarder yuan, och byggandet av nya landsbygdsvägar kommer att investera mer än 400 miljarder yuan. , Järnvägsutrustningsindustrin kommer att spela en stor roll för körning; stängning av små kolgruvor och utveckling av stora kolgrupper, bildande av 5-7 miljarder ton kolgrupper, etc., kommer att ge en bred marknad för utveckling av gruvventiler och kolbrytningsventiler. Dessutom har infrastrukturen i Afrika, Sydamerika, Sydasien och Östeuropa just börjat på utomeuropeiska marknader och marknadsutrymmet är enormt. Detta kommer att bli en viktig marknad för inhemska företag att utforska utomlands i framtiden.

Ur perspektivet av extern efterfrågan och importersättning, KinaUrbaniseringsprocessen är långt ifrån klar och byggandet av en ny landsbygd accelererar. Dessutom har inhemska ventilventilprodukter gjort stora framsteg när det gäller kvalitet och service, och utbytet av utländska märken fortsätter kontinuerligt. Därför förväntas de första tre åren fortfarande vara en period med snabb tillväxt i efterfrågan på konstruktionsventiler.


Inläggstid: 22 maj-2021