Massaindustri och papper

Massaindustrin och papper är uppdelade i två delar: massa och papperstillverkning. Massaprocessen är en process i vilken ett fiberrikt material såsom ett material utsätts för beredning, tillagning, tvättning, blekning och liknande för att bilda en massa som kan användas för papperstillverkning. I papperstillverkningsprocessen utsattes uppslamningen som skickas från massavdelningen för en blandning, flytning, pressning, torkning, lindning etc. för att producera färdigt papper. Vidare återvinner alkaliåtervinningsenheten alkalivätskan i svartluten som släpps ut efter massan för återanvändning. Avloppsreningsavdelningen behandlar avloppsvattnet efter papperstillverkning för att uppfylla relevanta nationella utsläppsnormer. De olika processerna för ovanstående papperstillverkning är oumbärliga för styrningen av regleringsventilen.

Utrustning och NEWSWAY-ventil för massaindustri och papper

Vattenreningsstation: fjärilsventil med stor diameter och grindventil

Massaverkstad: massaventil (Knivgrindventil)

Pappersaffär: massaventil (Knivgrindventil) och jordventil

Alkali-återvinningsverkstad: klotventil och kulventil

Kemisk utrustning: reglerande styrventiler och kulventiler

Avloppsrening: klotventil, fjärilsventil, grindventil

Värmekraftverk: Stoppventil