Brytning

Gruvdrift avser utvinning av naturligt förekommande mineraler såsom fasta ämnen (såsom kol och mineraler), vätskor (såsom råolja) eller gaser (såsom naturgas). Inklusive underjordisk gruvdrift eller jordbearbetning, drift av gruvor och allt hjälparbete, såsom slipning, förmåga och behandling, som i allmänhet utförs nära gruvan eller platsen för att bearbeta råvaror, är aktiviteter av denna typ.

NEWSWAY VALVE tillhandahåller lösningar för gruvindustrin hjälper till att förbättra miljösäkerheten, arbetsförhållandena för processrörledningar, anläggningsbas och ventilens livslängd och minska driftstopp på grund av underhåll.

NEWSWAY VALVE kan förse metall- och mineralindustrin med svåra service metallsittande kulventiler som tål extrema processmiljöer. Våra autoklavventiler har lyckats fullt ut i applikationer för rörgödsel över hela världen.

Huvudapplikationsmarknaden:

Järnminutnyttjande och smältning

Utnyttjande och bearbetning av aluminiumgruvor

Nickelminutnyttjande och bearbetning

Utnyttjande och bearbetning av koppargruvor

Huvudsakliga involverade produkter:

Metall sittande kulventil

Konventionell grindventil av gjutstål

Knivportventil

Fjärilsventil

Gyttjeventil