Brytning

Gruvdrift avser utvinning av naturligt förekommande mineraler såsom fasta ämnen (såsom kol och mineraler), vätskor (såsom råolja) eller gaser (såsom naturgas). Inklusive underjordisk eller ovanjord gruvdrift, drift av gruvor och allt hjälparbete, såsom slipning, förmåga och behandling, som i allmänhet utförs nära gruvan eller platsen för att bearbeta råvaror, är aktiviteter av denna typ.

NEWSWAY VALVE tillhandahåller lösningar för gruvindustrin kommer att hjälpa till att förbättra miljösäkerheten, arbetsförhållandena för processrörledningar, anläggningsbas och ventilens livslängd och minska driftstopp på grund av underhåll.

NEWSWAY VALVE kan förse metall- och mineralindustrin med svåra service metallsittande kulventiler som tål extrema processmiljöer. Våra autoklavventiler har framgångsrikt utförts i rörgödselapplikationer över hela världen.

Huvudapplikationsmarknaden:

Järnminutnyttjande och smältning

Utnyttjande och bearbetning av aluminiumgruvor

Nickelminutnyttjande och bearbetning

Utnyttjande och bearbetning av koppargruvor

Huvudsakliga involverade produkter:

Metall sittande kulventil

Konventionell grindventil av gjutstål

Knivportventil

Fjärilsventil

Gyttjeventil